Kontroll på brøyting og strøing?

Digitale løsninger sikrer kontroll og overblikk

Ansvar for norske vinterveier.

Vintervedlikehold av veinettet i kommune-norge kan være en økonomisk prøvelse og krevende logistikk-utfordring for mange kommuner. Jobben delegeres ofte videre til lokale og regionale entreprenører med maskiner og mannskap tilpasset jobben. Likefult er det kommunen som sitter på ansvaret, og får høre det dersom veiene ikke er brøytet godt nok, eller man ikke rekker over alt i løpet av natten. Digitale løsninger som f.eks flåtestyring fra Fleet Complete kan derfor være en effektiv og lønnsom måte å bedre kontrollen på, og samtidig sikrer kommunen trygge veier gjennom hele vinteren.

Daily-Tasks-Icon-96

DOKUMENTASJON

Alle turer med bilene logges presist og automatisk ved hjelp av GPS. Driftsansvarlig har rask adgang til bilenes posisjon i et digitalt kart. 

approval-96

BRØYTET?

Bevar overblikket over veistrekninger som allerede er brøytet og hva som gjenstår. Det forenkler jobben til driftsansvarlig og servicetorget i kommunen.  

Route-Optimization-and-Vehicle-Tracking-96

RUTEPLANLEGGING

Mye snøfall kan bety at driftsansvarlig må prioritere hvilke strekninger som må tas først. Bruk det digitale kartet til å få oversikt i systemet, og planlegg  brøyting og strøing på en bedre måte.

report-icon-96-e1534325718583

RAPPORTER

Aktivt bruk av rapport-funksjonen vil sikre en effektiv tilnærming til drift av kommunens bil- og maskinpark.

RFRD-96

SJÅFØR ID

Med en ID-skanner i bilene kan brøytemannskapet enkelt logge seg inn på vakt. Det sikrer full oversikt og trygghet i bynære strøk på nattestid og i utkantstrøk med dårlig mobildekning.

map_024-location-marker-warning-pin-alert-96-1

GEO-VARSLER

Sett opp varsler i systemet og bli varslet omgående hvis et kjøretøy forlater et bestemt arbeidsområde, kjører over definerte hastighetsgrenser eller på annen måte bryter forhåndsdefinerte grenser i systemet.