DISCLAIMER

Disclaimer

Denne websiden administreres av Fleet Complete. Vi gir ingen garantier for at websidene til enhver tid fungerer korrekt, ei heller at informasjon, eller innhold på websiden til enhver tid er oppdatert. Fleet Complete kan ikke holdes ansvarlig eventuelle konsekvenser eller skader, uansett omfang eller type som følge av bruk av denne webside, dette inkluderer direkte, indirekte hendelser og resultatene av disse.

Personvern

Opplysninger gitt av besøkende på våre websider, blir ikke anvendt til andre formål enn det besøkende gir tillatelse til, så som leveranse av produkt eller informasjon. På henvendelse av besøkende vil opplysninger bli slettet fra våre servere. Alle opplysninger fra besøkende blir alltid behandlet som konfidensielle data av oss. Les mer om vår personvernspolicy her.

Opphavsrett

Innholdet på denne siden, som tekst, grafiske fremstillinger og animasjoner, logoer, ikoner og bilder er Fleet Complete sin eiendom og beskyttet av opphavsretten. Innholdet kan ikke distribueres, endres, overføres, brukes i andre settinger, forflyttes, eller brukes til allmenne eller kommersielle formål, uten skriftlig tillatelse fra Fleet Complete.