Besparelseskalkulator

Se hvor mye du sparer med elektronisk kjørebok og flåtestyring i Fleet Completes ROI-kalkulator.

Se hvor mye du kan spare i bilkostnader

Antall biler10

-
+

Gjennomsnittlig antall kjørte kilometer per bil per år30000

-
+

Vedlikeholdskostnader per år.10000

-
+

Leasingkostnader per bil per år.60000

-
+

Total besparelse

Så mye kan du spare i lønnskostnader

Antall ansatte12

-
+

Brutto månedslønn (Inkl. Aga)5000

-
+

Årlige rekrutteringskostnader100000

-
+

Hvor stor prosentandel av jobben er Ad.hoc(skiller seg fra planlagte arbeidsoppgaver)20

-
+

Totale besparelser i lønnskostnader

Så mye kan du spare i HR kostnader

Antall ansatte i HR12

-
+

Antall timer per uke med reisetillegg5

-
+

Antall timer per uke med overtidstillegg2

-
+

Antall timer pr uke for prosessering av lønn2

-
+

Total besparelse i HR kostnader

Dine besparelser

Kroner spartTotale besparelser

Årlige besparelser

Årlige besparelser pr ansatt

Tilbakebetalingstid (mnd)

install_icon

5% redusering av vedlikeholdeseskostnader

Erfaring viser at med flåtestyring følger en økt bevisstgjøring av hvordan bilene brukes i bedriften. Det resulterer i en mer positiv kjøreatferd, noe som vi ser reduserer kostnader til vedlikehold med 5%.

Fuel_96

5-10% redusering av drivstoffkostnader

Kjøreratferden blant ansatte har direkte innflytelse på kostnader knyttet til drivstoff. Økt bevisstgjøring rundt en mer positiv kjøreatferd i bedriften bidrar med 5-10% lavere drivstoffkostnader.

signature-icon-96

5% redusering av forsikring- og leasingkostnader

En mer effektiv administrasjon av bilparken sikrer at bilene, blant annet ikke kjører flere km enn det som står i leasingkontrakten, og erfaringen tilsier at våre kunder opplever en redusering på 5% i leasingkostnader.

Fleet-Complete-Solution-Logo-Fleet-Management

Kan oppnås ved å velge vår Flåtestyringsløsning.

Expenses-96-2

10% Redusering av reiseutgifter

Effektivisering og automatisering av oppgavestyringen i bedriften bidrar til en bedre planlegging av reiser, og tid brukt på veien, vår erfaring tilsier at overtidsbetaling kan reduseres med opp til 10%

customer-96

30% mindre tid på administrasjon

Bruk  30% mindre tid på administrasjon og dokumentasjon av administrative prosesser, som timebruk, oppgavestyring og fakturagrunnlag.

Daily-Tasks-Icon-96

25% kutt i effektiv arbeidstid

Frigjør opp til 25% av arbeidstiden til den ansatte ved at de unngår den manuelle jobben med å ha kontroll på timebruken.

Fleet-Complete-Solution-Logo-Task-Management

Kan oppnås ved å velge vår løsning Oppgavestyring.

Route-Optimization-and-Vehicle-Tracking-96-1

5% redusering av kjørte kilometer

Erfaring viser at ved aktivt bruk av digitale kart og digital ruteplanlegging kan antall kjørte kilometer reduseres.

Drivers-status1-96

0.5% besparelser i lønnskostnader

Digitale kart i sanntid sikrer at du kan sende nærmeste bil og ansatt til oppdraget og dermed øke utnyttelse av bedriftens ressurser.

Courier-96

5% redusering av rekrutteringskostnader

Kontinuerlig innsikt i ressursbruken sikrer deg kontroll med hvilke ressurser du til enhver tid trenger i bedriften din.

Fleet-Complete-Solution-Logo-Dispatch-Management

Achived by installing our Dispatch management solution.