Bud og Leveranse

Effektivitet og rask responstid på innkommende oppdrag er viktige momenter de som leverer tjenester innen bud og leveranse. Fleet Complete leverer løsninger for flåtestyring og oppgavestyring som sikrer deg fullt overblikk over bilenes posisjoner og kjørerute i sanntid. I tillegg får du oversikt over forventet ankomst, forbedring av kjøremønster, ruteplanlegging og oppgavestyring av innkommende oppdrag.

NYTTIGE FUNKSJONER

Tilgjengelige funksjoner i vår flåtestyringsløsning

FØLG BILENE I KART

Du kan se alle bilene dine i det digitale kartet. Du har du full kontroll med hvor bilene er og hva som skjer ute på veien. Det gir deg rom for å redusere unødig overtidskjøring, kjøreing utenfor arbeidstiden og kan dermed effektivisere utføring av oppdragene dine. 

U
FINN NÆRMESTE BIL
Med vår flåtestyring vil du alltid vite hvilken bil som er nærmest neste oppdrag. Du sparer tid, dine ansatte kjører færre kilometer, og dine kunder vil få raskere hjelp og en bedre kundeopplevelse.

INTERESSEOMRÅDE I KART
Definer “områder” i kartfunksjonen og følg med på hvor mange ganger bilene kjører inn og ut av området. Denne funksjonen kan hjelpe deg med bedre kontroll på anleggsaktiviteter, som f.eks når biler, maskiner eller verdifull utstyr forlot kunden, eller anleggsplassen.

DRIVSTOFORBRUK
Oppnå store besparelser i drivstofforbruket med Fleet Complete. Hvordan bilene kjøres ute på veien har stor påvirkning på drivstofforbruket. Vi gir deg dataene som gjør at du enkelt kan korrigere bilenes kjøremønster og dermed minske drivstofforbruket. Grønnere kjøring er bra for både bedriften og miljøet.

DOKUMENTASJON PÅ LEVERANSE

Med vår flåtestyringsløsning er du sikret viktig dokumentasjon av utført jobb eller levert leveranse. Eksakt ankomsttid og adresse hos kunde eller leverandør sikrer tryggheten for bedriften og sjåføren, samt tilliten hos kunden.

RAPPORTER
Med Fleet Complete Rapporter får du full oversikt og de gjør det enkelt å oppdage feil ved bruk av bilene. Du sikrer deg kontroll med antall kjørte kilometer, adresser, drivstofforbruk, og kjøre- eller ventetid. All data kan ses i sanntid eller eksporteres til PDF eller Excel for enkel vidererapportering.

UTSTYRSKONTROLL
Med vår utstyrskontroll og GPS-sporing kan du overvåke hva som skjer under transport og logistikkprosessene, ved at vi sporer både lokasjon og bevegelser i sanntid.

SJÅFØR ID
Med en ID-skanner i bilene kan sjåførene enkelt registrerer seg. Slik får du full oversikt og trygghet på bilbruken og kan enkelt optimalisere bildelingen for full utnyttelse av bilparken din.

PÅMINNELSER

Regelmessig vedlikehold av bilene sikrer at sikkerheten til sjåførene er på topp og reduserer samtidig uforutsette driftskostnader. Når først du har lagt inn detaljer om bilen så kan systemet følge med og varsle deg når det er tid for service.

Helping Fleets Thrive!

La oss hjelpe deg med den rette løsningen for bedriften din!