Flåtestyring for en effektivere bedrift

Få full kontroll over bilflåten på ett øyeblikk med GPS sporing. Systemet optimaliserer ruteplanlegging og hjelper din bedrift at øke effektiviteten, minske drivstofforbruk og få mer tid til kundene.

Book en demo

Flåtestyring

Med flåtestyring fra Fleet Complete får du kjapt og effektivt overblikk over bilenes posisjoner og kjørerute i sanntid. Våre løsninger er tilpasset slik du kan bruke de uavhengig av størrelsen eller kompleksiteten i oppgavene du har knyttet til bilparken. Det betyr alt fra det å spore bilens posisjon i kart til mer avanserte rapporteringsfunksjoner og datarapporter som lar deg dra nytte det fulle potensialet i bilparken din.

FØLG BILENE I KART

Du følger enkelt bilene i kart. Med overblikk og kontroll på det som skjer ute på veien, sikres sjåfør og kunde en effektiv responstid og utførelse av oppdraget. Samtidig reduseres unødig ekstrakjøring og tidsbruk samtidig med at drivstofforbruket går ned.

Ikon av Fleetcomplete rapporter

RAPPORTER

Bruk rapporter fra systemet til å effektivisere administrasjon av bilparken. Rapportene gir deg kontroll med bilbruken og i takt et positivt kjøremønster blant medarbeidene vil kostnader og slitasje på bilparken reduseres betraktelig.

drivstof-ikon fra fleetcomplete

REDUSER DRIVSTOFFORBRUKET

Oppnå store besparelser i drivstofforbruket med flåtestyring fra Fleet Complete. Kjøremønster, adressesøk, ruteplanlegging, samt korrekt beregning av avstander, er alle elementer som har stor innvirkning på drivstofforbruket.

Bildeling og bilbooking

For noen bedrifter kan det være smart og lønnsomt at det deles på flere biler. Da trenger man et enkelt og intuitivt verktøy for administrasjon av bilene. Med vår løsning blir bildeling og bilbooking svært enkelt, og bedrift, etat eller kommune vil kunne redusere store kostnader knyttet til administrasjon av bilflåten.

OEM-white-96

UTNYTT BILPARKENS KAPASITET

Du får fullt overblikk over hvordan bilene brukes og hvor du bør sette inn tiltak for å øke kapasiteten. Dermed sikrer du en optimal utnyttelse av bilparken du har til disposisjon.

green-driving-white-96

REDUSER BEDRIFTENS CO2-UTSLIPP

Utnytter man kapasiteten i bilparken betyr det at færre km blir kjørt. Reduseres antall kjørte km betyr det behov for færre biler. Det sikrer reduksjon i kostnadene og bedriftens CO2-utslipp. Det er bra for lommeboken og miljøet.

Expenses-white-96

REDUSER BILKOSTNADENE

Få overblikk og kontroll på kostnadene knyttet til bilparken.  Har du kontroll på leasingavtaler, drivstofforbruk og kostnader til service og vedlikehold, gir det deg mulighet for løpende å iverksette kostnadsbesparende tiltak.

BEHOVstilpasset installasjon

Våre flåtestyringsløsninger er tilpasset alle typer biler og er enkle å installere.  Det betyr at du raskt og enkelt kan starte opp med løsningen du har valgt fra oss.