Teknisk service og vedlikehold

Fleet Completes digitale løsninger sikrer håndverkere og service teknikere en enklere arbeidshverdag. Vi gir deg overblikk over biler, verktøy og maskiner med GPS-basert flåtestyring og utstyrskontroll. Samtidigt sikrer Fleet Completes elektroniske kjørebok korrekt dokumentasjon av de ansattes bilbruk, slik at du unngår skattesmell.

POPULÆRE TJENSTER

Flåtestyring for service og vedlikehold

FØLG BILENE I KART

Ved hjelp av et online kart kan du enkelt følge bilenes posisjon i sanntid. Slik er du sikret full kontroll med det som skjer ute i på veien, og kan dermed lettere redusere unødig overtidskjøring, køkjøring og annen ineffektivitet i prosjektene.

U
FINN NÆRMESTE BIL

Med vår flåtestyring vil du alltid vite hvilken bil som er nærmest neste oppdrag. Du sparer tid, dine ansatte kjører færre kilometer, og dine kunder vil få raskere hjelp og en bedre kundeopplevelse.

INTERESSEOMRÅDE I KART

Definer “områder” i kartfunksjonen og følg med på hvor mange ganger bilene kjører inn og ut av området. Denne funksjonen kan hjelpe deg med bedre kontroll på servicejobben, som f.eks når biler, maskiner eller verdifull utstyr forlot en spesifik plass.

DRIVSTOFFORBRUK

Oppnå store besparelser i drivstofforbruket med Fleet Complete. Hvordan bilene kjøres ute på veien har stor påvirkning på drivstofforbruket. Vi gir deg dataene som gjør at du enkelt kan korrigere bilenes kjøremønster og dermed minske drivstofforbruket.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Regelmessig vedlikehold av maskiner og biler sikrer at sikkerheten til de ansatte er på topp, og reduserer samtidig uforutsette driftskostnader. Systemet kan hjelpe deg med informasjon og påminnelser på serviceavtaler, brukstid og når det er tid for vedlikehold.

RAPPORTER

Med Fleet Complete Rapporter får du full oversikt og de gjør det enkelt å oppdage feil ved bruk av bilene. Du sikrer deg kontroll med antall kjørte kilometer, adresser, drivstofforbruk, og kjøre- eller ventetid. All data kan ses i sanntid eller eksporteres til PDF eller Excel for enkel vidererapportering.

KJØRING UTENFOR ARBEIDSTID

Har du kontroll på de ansattes bruk av yrkesbilene utenfor ordinær arbeidstid? Med Fleet Complete får du full oversikt over bilbruken.

FØRER ID

Med en ID-sdanner i bilene kan førene enkelt identifiere seg. Slik får du full oversikt og trygghet på bilbruken og kan enkelt optimalisere bildelingen for full utnyttelse av bilparken din.

INTEGRASJONER

Vårt API gjør det mulig å integrere våre løsninger og data med andre eksterne system. Det kan for eksempel være integrasjon med faktureringssystemet i bedriften.

Elektronisk kjørebok for service og vedlikehold

Government-96
OPPFYLLER SKATTEKRAV

Vår elektroniske kjørebok oppfyller kravene Skatteetaten har satt til en kjørebok for dokumentasjon av yrkeskjøring. Det betyr at du om du bruker kjøreboken korrekt vil du være sikret mot en skattesmell.

Route-Optimization-and-Vehicle-Tracking-96
TURRAPPORT

Alle turer logges automatisk og presist ved hjelp av GPS. Da trenger du ikke huske på når eller hvor de ansatte har kjørt og for de som trenger det, er det enkelt å dokumentere ankomst og avreisetidspunkt.

approval-flow-96
GODKJENNINGSMODUL

Med vår godkjenningsmodul kan én enkelt administrator få oversikten over et ubegrenset antall brukere og tilhørende kjørelister. Du har i tillegg mulighet for integrasjoner for videreapportering via vårt API.

Expenses-96-5
OPPDATERTE KM SATSER

Systemet oppdateres løpende ved endring av statens satser for kjøregodtgjørelse. Slik er du sikret at kjøreboken til enhver tid kan føres korrekt i henhold til gjeldende regler.

GPS-sporing og utstyrskontroll for service og vedlikehold

areas-96
GEOFENCE

Angi et definert område ved hjelp av koordinater i kart (geofencing) og tilknytt en regel i varseloppsettet. Deretter vil du motta et varsel dersom containere eller utstyr entrer eller forlater området.

poi-icon-2
SPORING I KART

Du kan følge sporings-enhetens nøyaktige plassering i et digitalt kart i systemet. For å se tidligere posisjoner kan du enkelt velge et bestemt tidsintervall for å spore maskinen, containeren og utstyr bakover i tid.

 

 

implementation-96
LANG BATTERILEVETID

Våre sporingsløsninger leveres med et kompakt og robust 3.5V batteri med en levetid på ca. 1.5 år dersom den rapporterer posisjonen 2 ganger per døgn.