Flåtestyring | Elektronisk kjørebok | Fleet Complete

Hva er flåtestyring og flåtekontroll?

Flåtestyring.

Uansett hvilken industri du opererer innenfor, om det er stat og kommune, bygg og anlegg, transport, Teknisk service og vedlikehold, eller jordbruk, kan du sørge for topp effektivitet og god oversikt ved å bilparken din på rett måte.

Fordeler med et flåtestyringssystem

Etter hvert som antall i biler i bedriften øker, blir det mer og mer viktig å sørge for oversikt og kontroll og optimering av hvordan bilene brukes. På et tidspunkt blir dette nærmest en umulig oppgave uten digitale løsninger, og det er akkurat her behovet for et flåtestyringssystem kommer inn.

Med et smart og digitalt system for flåtestyring, blir det mulig for deg å bevare oversikten over hvor kjøretøy og ressurser til enhver tid befinner seg. følge med på deres effektivitet, og å hente ut all informasjon du trenger for å administrere bilparken. Det være seg informasjon og bildata som kan øke effektivitet, statistikk for å sette sammen rapporter, eller data og statistikk som dokumenterer bilbruken overfor skatteetaten.

Økt effektivitet med god flåtestyring

Ved å kunne overvåke aktiviteten, og få full oversikt over bilparken din, kan du også se hvor du kan bedre effektiviteten. Det kan være at det brukes feil kjøreruter, at kjøremønsteret fører til økt drivstofforbruk, eller at det forekommer unødvendige bompasseringer. Mer effektive løsninger betyr ikke bare mindre sløsing og høyere profitt – det betyr også at du kan gi dine kunder både bedre og raskere service.

Flåtestyring fra Fleet Complete

Fleet Completes system for flåtestyring er et driftssikkert GPS-basert system, som i et enkelt brukergrensesnitt gir deg nødvendige bildata og oversikt over kjøretøyenes geografiske plassering i sanntid. I systemet kan du selv sette opp hva slags informasjon du ønsker å hente ut, samt sette opp varslingstjenester for ønskede hendelser. Det være seg informasjon om når kjøretøyer befinner seg i bestemte områder, kjøreruter, drivstofforbruk, kjøreatferd, hastighet, osv.

Vårt flåtestyringssystem er modulbasert og kan tilpasses ulike typer bedrifter, med ulike behov. Det betyr at du kan starte med en grunnleggende pakke, tilpasset mindre bedrifter med 1-5 kjøretøyer, og oppgradere tjenesten etter hvert som bedriften din vokser. Desto større bedriften er, desto viktigere er det med et system som automatisk og papirløst kan håndtere dette for deg. For bedrifter som ønsker mer avanserte funksjoner de større ekstra funksjoner som blant annet importering av kunder i systemet, prosjekter og en egen utvidelse for oppgavestyring.

Les mer om funksjonene i vår flåtestyringsløsning.

Vi kan hjelpe deg

Om du ikke allerede er kjent med hvordan et flåtestyringssystem fungerer, kan det være vanskelig å vite hvilke funksjoner din bedrift faktisk trenger. Derfor er du hjertelig velkommen til å kontakte oss for mer informasjon, slik at vi sammen kan finne fram til den perfekte løsningen for deg og din bedrift!

Vår Flåtestyring:

  • Kan tilpasses dine behov
  • Stort utvalg av rapporter
  • Er prisriktig og uten lange bindingsperioder
  • Øker effektivitet og besparelser på bilparken

Jeg ønsker en demo