Kjøregodtgjørelse - Kilometergodtgjørelse- Skatteregler - Fleet Complete

Kjøregodtgjørelse skatt 

 

Kjøregodtgjørelse, kilometergodtgjørelse og skatteregler i 2020

Arbeidsgivere kan velge å utbetale kjøregodtgjørelse eller kilometergodtgjørelse til ansatte som benytter seg av privat bil i yrkessammenheng. For ansatte i staten er dette et krav, og selv om det ikke er påkrevd i privat sektor, følger de aller fleste allikevel denne normen. For statsansatte finnes det også en fast sats (som dog forandres fra tid til annen) for kjøregodtgjørelse, og det er denne de aller fleste arbeidsgivere i privat sektor velger å følge.

Mange kvier seg for å sette seg inn i regler for beskatning, og kanskje spesielt skatt på kjøregodtgjørelse. Dette henger gjerne sammen med at det i tillegg til grunnbeløpet, finnes mange ulike unntak og betingelser for hva som faktisk gjelder i de forskjeligge tilfellene. I skrivende stund har vi dog fått nye satser, som på alle måter har gjort saken mye mindre komplisert. Nå gjelder nemlig de samme kilometersatsene uavhengig av både kjørelengde og kjøretøyets drivstoff. For å gjøre yrkeskjøring mye enklere velger de fleste å få kontroll på reisene automatisk med elektronisk kjørebok.

LAST NED SKATTEGUIDE

Kilometergodtgjørelse kjøregodtgjørelse skatt – tilleggsbetaling

Selv om det har blitt flate satser på kjørelengde, som vil si at kjøregodtgjørelsen skal være den samme per kilometer både over og under 10 000 km, og at samme sats gjelder for både diesel-, bensin- og el-biler, finnes det fortsatt enkelte tilleggsbetalinger. Dette er godtgjørelse som i visse tilfeller vil komme på toppen av den alminnelige kilometergodtgjørelsen.

Tillegg i satsen gjelder for følgende kriterier:

 • Ekstra passasjerer
 • Kjøring på skogs- og anleggsvei
 • Kjøring med tilhenger eller ekstra bagasje (minimum 150kg/0,5m3)
 • Bosatte i Tromsø
 • Påfylling av drivstoff hvor bompassering er inkludert i godtgjørelsen

Les mer om satsene for kilometergodtgjørelse her.

Ulik kjøregodtgjørelse for ulike kjøretøy

 I tillegg til og de nevnte tilleggsbetalingene, har staten også egne satser for kjøretøy utover personbiler. Det vil si at den skattefrie godtgjørelsen per kilometer vil avhenge av hvilken type kjøretøy som benyttes.

Staten har egne satser for bruk av følgende kjøretøy

 • Motorsykkel
 • Moped og lett motorsykkel
 • Snøskuter og ATV
 • Motorbåt

Dessuten foreligger en egen sats for andre motoriserte kjøretøy som ikke går under noen av disse kategoriene.

Skatt kilometergodtgjørelse kjøregodtgjørelse

Statens satser for kjøregodtgjørelse kan fort blandes sammen med satsen for skattefri kjøregodtgjørelse, selv om disse beløpene ikke er de samme. Satsen for skattefri kjøregodtgjørelse er som oftest litt lavere enn statens sats, og det er forskjellen mellom disse beløpene en må skatte av – resten er skattefritt.

Forskjellen mellom den skattefrie satsen og statens sats for kjøregodtgjørelse er 53 øre. Dette vil si at en må skatte av 53 øre per kjørte kilometer, gitt at en benytter seg av statens satser. Om en derimot kun mottar kjøregodtgjørelse tilsvarende den skattefrie satsen, skal en ikke skatte noe av godtgjørelsen.

Informasjon fra Skatteetaten, 2020. 

Elektronisk kjørebok for kjøregodtgjørelse

 • Elektronisk kjørebok uten lange bindingstider
 • Prisriktig løsning
 • En kjørebok som fritar deg for manuell administrasjon
 • Sikrer korrekt kjøregodtgjørelse
 • Reduserer bilkostnadene i bedriften

600.000 brukere velger Fleet Complete

SE PRISER