Kjøregodtgjørelse - Skatteregler

Kjøregodtgjørelse skatt

 

Få oversikt over gjeldende regler for skatt på kjøregodtgjørelse

Arbeidsgivere kan velge å gi kjøregodtgjørelse til ansatte som benytter seg av privat bil i yrkessammenheng. For ansatte i staten er dette et krav, og selv om det ikke er påkrevd i privat sektor, følger de aller fleste allikevel denne normen. For statsansatte finnes det også en fast sats (som dog forandres fra tid til annen) for kjøregodtgjørelse, og det er denne de aller fleste arbeidsgivere i privat sektor velger å følge.

Mange kvier seg for å sette seg inn i regler for beskatning, og kanskje spesielt skatt på kjøregodtgjørelse. Dette henger gjerne sammen med at det i tillegg til grunnsatsen, finnes mange ulike unntak og betingelser for hva som faktisk gjelder i ulike tilfeller. I skrivende stund har vi dog fått nye satser, som på alle måter har gjort saken mye mindre komplisert. Nå gjelder nemlig de samme kilometersatsene uavhengig av både kjørelengde og kjøretøyets drivstoff. Dessuten finnes det også i dag elektroniske kjørebøker, som gjør dokumentasjon av yrkeskjøring mye enklere.

Kjøregodtgjørelse skatt – tilleggsbetaling

Selv om det har blitt flate satser på kjørelengde, som vil si at kjøregodtgjørelsen skal være den samme per kilometer både over og under 10 000 km, og at samme sats gjelder for både diesel-, bensin- og el-biler, finnes det fortsatt enkelte tilleggsbetalinger. Dette er godtgjørelse som i visse tilfeller vil komme på toppen av den alminnelige kjøregodtgjørelsen.

Tillegg i satsen gjelder for følgende kriterier:

 • Ekstra passasjerer
 • Kjøring på skogs- og anleggsvei
 • Kjøring med tilhenger eller ekstra bagasje (minimum 150kg/0,5m3)
 • Bosatte i Tromsø
 • Påfylling av drivstoff hvor bompassering er inkludert i godtgjørelsen

Les mer om satsene her

Ulik kjøregodtgjørelse for ulike kjøretøy

 I tillegg til og de nevnte tilleggsbetalingene, har staten også egne satser for kjøretøy utover personbiler. Det vil si at den skattefrie godtgjørelsen per kilometer vil avhenge av hvilken type kjøretøy som benyttes.

Staten har egne satser for bruk av følgende kjøretøy

 • Motorsykkel
 • Moped og lett motorsykkel
 • Snøskuter og ATV
 • Motorbåt

Dessuten foreligger en egen sats for andre motoriserte kjøretøy som ikke går under noen av disse kategoriene.

Skatt kjøregodtgjørelse

Statens satser for kjøregodtgjørelse kan fort blandes sammen med satsen for skattefri kjøregodtgjørelse, selv om disse beløpene ikke er de samme. Satsen for skattefri kjøregodtgjørelse er som oftest litt lavere enn statens sats, og det er forskjellen mellom disse beløpene en må skatte av – resten er skattefritt.

Fra 01.01.2019 er for eksempel forskjellen mellom den skattefrie satsen og statens sats for kjøregodtgjørelse 53 øre. Dette vil si at en må skatte av 53 øre per kjørte kilometer, gitt at en benytter seg av statens satser. Om en derimot kun mottar kjøregodtgjørelse tilsvarende den skattefrie satsen, skal en ikke skatte noe av godtgjørelsen.

 

Ønsker du å vite mer om:

 • Smarte digitale løsninger uten lange bindingstider
 • Prisriktige løsninger
 • En kjørebok som fritar deg for tidskrevende manuell administrasjon
 • Hvordan du sikrer deg korrekt kjøregodtgjørelse
 • Hvordan du reduserer bilkostnadene i bedriften

Jeg ønsker et tilbud