oneco

OneCo har kontroll på bilparken med Fleet Complete

 OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter innen elektro, automasjon, elkraft og telecom. En av styrkene til selskapet er å levere systemintegrerte løsninger og sørge for at ulike fag og produkter settes sammen og fungerer etter intensjonen.

 Administrasjon av bilparken kan være en tidskrevende affære for de fleste selskaper. Med det som bakgrunn valgte OneCo derfor å investere i elektroniske kjørebøker fra Fleet Complete.

– Vi ønsket å spare tid og penger ved å ta i bruk elektroniske kjørebøker i stedet for manuelle. Derutover krever oppdragene og våre samarbeidspartnere også informasjon om oppdragsstatus, og hvilken medarbeider som er tilknyttet det pågjeldende oppdraget, sier Svein Olav Nordihus, OneCo.

Selskapets energimontører jobber hver dag ute i felten for å betjene drifts- og vedlikeholdsavtaler med en rekke ledende energiselskaper. Med mange montører ute i felt er det helt avgjørende å ta i bruk et digitalt system som elektroniske kjørebøker og flåtestyring. Enkel håndtering av status for den enkelte montør via en mobilapp er også svært viktig for raskt å kunne sende den nærmeste medarbeider til eksempelvis en defekt transformatorstasjon.

– I dag har vi fått 100% kontroll på alle kjørebøkene, som lever opp til dagens regelverk både til firma- og privatbruk. Flåtestyring og status på sjåførene er nå på plass, slik at alle sjåførene ved hjelp av Fleet Complete sin app enkelt kan avgi sin status, forteller Svein Olav Nordihus, OneCo

OneCo har per i dag elektroniske kjørebøker og flåtestyring fra Fleet Complete. Siden de er avhengige av integrasjon mot eksterne samarbeidspartnere har de også fått tilgang til et åpent dobbeltsidig API.

Alle bilene på skrå

I dag har vi fått 100% kontroll på alle kjørebøkene, som lever opp til dagens regelverk både til firma- og privatbruk. Flåtestyring og status på sjåførene er nå på plass, slik at alle sjåførene ved hjelp av Fleet Complete sin app enkelt kan avgi sin status

Svein Olav Nordihus

HMS-Leder Base Andøy,OneCo Sør
  • Energi og infrastruktur
  • Oversikt og administrasjon av biler til energimontører ute i felt
  • 200 biler
  • Dokumentasjonskrav på yrkeskjøring

Våre digitale løsninger:

  • Er uten lange bindingstider til riktig pris
  • Øker marginene dine og forbedrer logistikken
  • Fritar deg for tidskrevende manuell administrasjon
  • Reduserer bilkostnadene for bedriften
  • Oppfyller kravene fra Skatteetaten

Jeg ønsker et tilbud!