Yrkesbil

Dette bør du vite om regler for yrkesbil

Yrkesbil regler

Skatteregler for bruk av yrkesbil

1.Januar 2016 fikk vi et nytt regelverk for bilbeskatning av yrkesbil. Det var en omfattende endring av skattepakken som har fått store konsekvenser for alle som i dag bruker yrkesbilen privat.

En av de viktigste endringene som ble gjort var at man fikk tydelige definisjoner av beskatningsreglene, før var dette basert hovedsakelig på skjønn. I tillegg ble det laget klare regler og metoder for utregning av skattemessig fordel for den private bruken av yrkesbilen.

Beskatning av yrkesbil

En av de viktigste endringene som ble gjort var at man fikk tydelige definisjoner av beskatningsreglene, før var dette basert hovedsakelig på skjønn. I tillegg ble det laget klare regler og metoder for utregning av skattemessig fordel for den private bruken av yrkesbilen.

I dag gjelder følgende regler for de som bruker yrkesbilen privat.

  • Varebil klasse 2
  • Lastebiler under 7501 kilo

Brukes arbeidsgivers bil til private formål av en ansatt blir dette definert som en fordel, en fordel som det må beskattes av. For å beregne den skattepliktige fordelen kan man velge å bruke én av to metoder.

Yrkesbil regler – Hvordan beregnes skatt av yrkesbil?

Brukes arbeidsgivers bil til private formål av en ansatt blir dette definert som en fordel, en fordel som det må beskattes av. For å beregne den skattepliktige fordelen kan man velge å bruke én av to metoder.

1. Sjablonmetoden.

Sjablonmodellen fungerer på samme måte som for vanlige firmabiler, men med et predefinert bunnfradrag.

Med sjablonmodellen reduseres bunnfradraget på 50% av listeprisen begrenset oppad til 150 000 NOK. Etter fradraget brukes disse prosentsatsene på listeprisen etter følgende sjablonregler:

  • 30% av listepris inntil kr 308.500
  • 20% av overskytende listepris

Om du eller firma har en bilpark med biler som er 3 år eller eldre i inntektsåret kan listeprisen reduseres med ytterligere 25 prosent før bunnfradraget trekkes fra. Husk å redusere med 25 prosent før man reduserer med bunnfradraget på 50 prosent.

Ingen ytterligere redusering kan gis(kjørelengde, type bil)

2. Individuell verdsettelse – Bruk av elektronisk kjørebok

Den andre metoden som brukes er modellen for såkalt individuell verdsettelse. Denne metoden betyr at man må beskatte for faktisk kjørte kilometer med satsen på 3.40 kroner per km.

Les mer om privat kjøring, yrkesreise, og arbeidsreise her

Før kunne man ta i bruk manuell føring av kjøreboka til dette formål. Det er ikke lengre tillatt. Skatteetaten har lagt ned krav om at al yrkeskjøring må dokumenteres med en elektronisk kjørebok. All kjøring som ikke er yrkeskjøring må da skattlegges etter gjeldende satser.

Om arbeidstaker benytter privat bil i jobbsammenheng, vil de derimot ikke trekkes yrkesbil skatt – også kjent som fordelsskatt – men de vil heller kunne motta godtgjørelse for dette. For å motta denne godtgjørelsen må en dokumentere kjøringen og kjøringens formål, for å sikre at den er gjort i henhold til gjeldende regler for yrkeskjøring. Deler av godtgjørelsen vil være skattefri, mens deler av den ikke vil være det. Igjen avhenger det av mange ulike variabler.

Valg av metode for beskatning av yrkesbil

Husk at både arbeidstaker og arbeidsgiver er bundet av valget av metode ut inntektsåret. Men dersom firma går til anskaffelse av elektroniske kjørebøker kan man bytte til individuell verdsettelse basert på gjeldende kilometersats fra og med første hele måneden den elektroniske kjøreboken tas i bruk.

Kan en elektronisk kjørebok være til hjelp?

Svaret er ja. En elektronisk kjørebok bygger på smart og moderne teknologi som ved hjelp av GPS og GSM sikrer presis og trygg dokumentasjon av yrkesbilenes bevegelser. I tillegg vil en digital kjørebok  alltid være oppdatert på gjeldende regler og satser.

Bruk elektronisk kjørebok til yrkesbilen.

Ved å bruke en digital kjørebok trenger du ikke bruke tid på en manuell føring av kjøreboka. Du frigjører rett og slett verdifull tid slik du kan konsentrere deg om inntektsskapende  aktiviteter. Les mer om vår elektroniske kjørebok her

autolog-1

Vår elektronisk kjørebok:

  • Er uten bindingstid til riktig pris
  • Oppfyller kravene fra Skatteetaten
  • Fritar deg for tidskrevende manuell administrasjon
  • Perfekt dokumentasjon av yrkesbilene

Jeg ønsker en demo

hbspt.forms.create({ portalId: "182351", formId: "69419f39-bad5-4602-8b0e-b1b1534d2a46" });