GPS-sporing for snørydding og vintervedlikehold

Er du ansvarlig for de norske vinterveiene?

Vintervedlikehold av norske veier kan være en økonomisk utfordring og ikke minst en stor logistikkutfordring. Dette gjelder uansett om det er kommunen selv som utfører arbeidet eller outsourcer det til lokale entreprenører.

Et pålitelig digitalt GPS-sporingssystem er en effektiv og lønnsom måte å forberede og kontrollere arbeidet på, slik at alle kan komme trygt frem.

Route-Optimization-and-Vehicle-Tracking-96

RUTEPLANLÆGNING

Ved kraftig snøfall, må du prioritere hvilke veier som må ryddes først. Ved hjelp av det digitale GPS-kartet, som gir en oversikt over veinettet, er det mulig å planlegge renhold og saltspredning bedre.

report-icon-96-e1534325718583

ENKEL DOKUMENTASJON

Alle ruter logges riktig og helt automatisk med GPS. Dette betyr at operatøren alltid kan se nåværende posisjon for samtlige kjøretøy og ha dokumentasjon på hvor de har vært før.

Fuel_96

IMPORTER EGNE KARTLAG

Det er mulig å importere relevante kartlag til flåtestyringsoversikten, noe som gjør det enda enklere å holde oversikt over viktige detaljer som skjulte elektriske skap, avløpsbeskyttelse, store steiner eller lignende.

autolog-1

OVERSIKT OVER SNØRYDDING OG SALTSSPREDNING

Fleet Completes flåtestyringssystem kan brukes til snørydding, saltspredning og annet vedlikehold av veien – også i andre årstider.

En av- og på-bryter montert i bilen gjør det enkelt for sjåføren å indikere når han faktisk rengjør og når han bare er på vei til et bestemt område. I kartet er de ryddede områdene markert med en tykk strek. På denne måten kan du enkelt få oversikt og korrekt dokumentasjon av utført arbeid.

KORREKT DOKUMENTASJON

I systemet er det også mulig å lese når børsten har vært oppe eller nede, og for saltspredere er det mulig med bare litt ekstra utstyr å få informasjon om spredebredde og mengde.*

*Kjent støtteutstyr: Schmit, Rasco og Epoke. Vi hjelper deg gjerne med å undersøke andre relevante typer og modeller.

autolog-1
autolog-1

SE HVORDAN KOMMUNER BRUKER FLÅTESTYRING

Drift og vedlikehold av veier og anlegg er tidkrevende og krever god oversikt – både sommer og vinter.

Frederikshavn kommune i Danmark bruker Fleet Complete flåtestyring med innebygde GIS-kort for å opprettholde oversikten og minimere antall skader på kjøretøy og utstyr.

Les mer og se videoen med kommunen her -> 

Fleet Completes GPS-løsning for vedlikehold av veier:

• Forbedrer logistikk og effektivitet i forbindelse med veivedlikehold
• Sikrer korrekt dokumentasjon av utført arbeid
• Sparer tid for ansatte fra tidkrevende manuell administrasjon
• Sikrer oversikt over hvilke områder som er ryddet
• Reduserer kostnader knyttet til kjøring og drivstoff
• Bidrar til bedre oversikt over regelmessig service og vedlikehold av utstyr