Kjørebok firmabil

Kontakt oss

Uansett om de ansatte bruker egen bil eller bedriftens bil, kan dokumentasjonen gjøres enklere med vår kjørebok firmabil

En elektronisk kjørebok kan være nødvendig for å registrere kjørelengde som grunnlag for beregning av kjøregodtgjørelse, den kan trenges for å sende inn annen dokumentasjon til skattemyndighetene, eller den kan brukes for å kartlegge kjøringen som foretas i bedriften. Selv om det først og fremst er dokumentasjonen til myndighetene som får de fleste til å anskaffe seg en elektronisk kjørebok, gir en slik løsning også innsikt i mye data som kan være av intern interesse.

Det finnes kort sagt mange gode grunner til hvorfor en bør gå over fra manuell føring av kjørebok, til en elektronisk kjørebok.

Kjørebok firmabil – fordelsskatt

Regler for bruk av bil i arbeidet vil avhenge av hvorvidt bilen eies av arbeidsgiver, eller av arbeidstaker. Om en ansatt for eksempel har anledning til å bruke firmabil privat, må det skattes av denne fordelen. En slik fordelsskatt vil beregnes basert på kjøretøyets listepris. I tillegg kommer veiledende pris for alt ekstrautstyr som for eksempel radio, CD-spiller, GPS, lettmetallfelger, skinnseter, osv.

For 2020 gjelder følgende beregningsmetode for personbiler:

  • 30% opp til 314 000,-
  • 20% av eventuelt overskytende beløp

Om bilen er eldre enn 3 år, settes beregningsgrunnlaget til 75% av bilens opprinnelige listepris. Det er også slik at en kan få redusert dette skattegrunnlaget om bilen brukes mye i jobbsammenheng. For å dokumentere dette, krever Skatteetatens regler for firmabil at det benyttes en elektronisk kjørebok.

Du kan lese mer om vår elektroniske kjørebok her.

Elektronisk kjørebok privatbil

Mens en altså må skatte av en fordel som firmabil, kan en få skattefradrag om en velger å bruke egen bil i jobbsammenheng. Om privat bil kjøres under 6 000 km i jobbsammenheng i løpet av året, kan dette fradraget beregnes basert på skattemyndighetenes kilometersatser. Om den private bilen kjører mer enn 6 000 km i året, skal fradraget føres for de faktiske kostnadene for hele bilholdet.

Skatteetaten krever ikke at det benyttes en elektronisk kjørebok for denne slags fradragsførsel, men en nøyaktig utfylt kjørebok vil allikevel gjøre denne prosessen mye enklere.

Enkelt å skille mellom privat- og yrkeskjøring

Med Fleet Completes elektroniske kjørebok er det enkelt å skille mellom privat kjøring og kjøring i jobbsammenheng, og med det også enkelt å samle sammen korrekt dokumentasjon. Dessuten logger den elektroniske kjøreboken alle turer helt automatisk, slik at du slipper å bekymre deg for den slags. Vår kjørebok gjør det også enkelt å redigere allerede registrerte turer; det være seg om du ønsker å slå sammen to turer, eller om du ønsker å endre formål for en registrert tur. Det hele kan gjøres enkelt via enten app eller PC.

SE PRISER

Du kan lese mer om våre funksjoner her.

Ta kontakt med oss

Om ønsker å lære mer om bruk av kjørebok for firmabiler, eller om du har spørsmål om våre løsninger, kjørebok bil, eller regler for bruk av elektronisk kjørebok, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Du finner vår kontaktskjema nedenfor.