Yrkeskjøring - Elektronisk kjørebok

Yrkeskjøring 

 

Før et oversiktlig regnskap for yrkeskjøring med privatbil

Det foreligger regler for bruk av både privatbil og firmabil i yrkessammenheng, og selv om disse kan være forskjellige fra hverandre, har de begge det felles at god dokumentasjon er viktig. Her gjelder det ikke kun å dokumentere faktisk kjørelengde, men også formålet med kjøring, tid for kjøring, samt både start- og sluttpunkt for reisen. Dette er både viktig for at arbeidsgiver skal kunne gi godtgjørelse til de ansatte, og for at en skal betale korrekt skatt på nevnte godtgjørelse, og siden unngå en ubehagelig skattesmell.

Kjøregodtgjørelse for yrkeskjøring

Kjøregodtgjørelse betales til arbeidstakere som benytter seg av egen bil i yrkessammenheng. Denne godtgjørelsen betales gjerne per kjørte kilometer, og det kreves derfor at en dokumenterer bilbruken godt. Dette er ikke bare viktig ovenfor skattemyndighetene, men også for at arbeidsgiver skal kunne ha en god oversikt over sin egen drift.

Yrkeskjøring med privatbil

Bruk av egen bil i jobbsammenheng vil ofte kunne kvalifisere for kjøregodtgjørelse. Denne godtgjørelsen kan betales av arbeidsgiver som en fast månedlig sum, en fast sum per kjørte kilometer, eller som en kombinasjon av disse. Det vanligste er å betale per kjørte kilometer.

Staten har satt sine egne satser for hva de betaler statsansatte som benytter bil i jobbsammenheng, og selv om disse satsene ikke er lovpålagt å følge, gjør de aller fleste dette. Dette har sammenheng med at statens satser for kjøregodtgjørelse, også er den skattefrie satsen – altså hva man kan motta uten å måtte skatte av det som lønn. Denne satsen ville tidligere variere basert på type drivstoff og antall kjørte kilometer, men i 2018 ble den gjort om til en flat sats. Det finnes fortsatt enkelte unntak, som for eksempel ved bruk av motorsykkel, henger, eller ved transport av last og/eller passasjerer, og dårlig vei.

Yrkeskjøring firmabil 

Om ansatte benytter firmaets biler, sees dette som en fordel på lik linje med lønn, og skal beskattes deretter. Størrelsen på denne skattbare fordelen beregnes etter importørenes listepriser, og det samme gjelder for eventuelt ekstrautstyr i kjøretøyene. Her finnes det dog unntak og spesielle regler basert på type kjøretøy, kjøretøyets verdi, antall kjørte kilometer og kjøretøyets alder.

Skatt kjøregodtgjørelse

Statens satser for kjøregodtgjørelse kan fort blandes sammen med satsen for skattefri kjøregodtgjørelse, selv om disse beløpene ikke er de samme. Satsen for skattefri kjøregodtgjørelse er som oftest litt lavere enn statens sats, og det er forskjellen mellom disse beløpene en må skatte av – resten er skattefritt.

Fra 01.01.2019 er for eksempel forskjellen mellom den skattefrie satsen og statens sats for kjøregodtgjørelse 53 øre. Dette vil si at en må skatte av 53 øre per kjørte kilometer, gitt at en benytter seg av statens satser. Om en derimot kun mottar kjøregodtgjørelse tilsvarende den skattefrie satsen, skal en ikke skatte noe av godtgjørelsen.

Kom i kontakt med os

Om du har spørsmål om vår elektronisk kjørebok, hvordan den oppdateres på gjeldende lover og satser, eller om hvordan du kan dra nytte av den i din bedrift, er du alltids hjertelig velkommen til å kontakte oss på tlf. +47 33 50 21 50, eller via skjemaet under.

Helping Fleets Thrive!

Kontakt oss og få kontroll på kjøregodtgjørelsen din!