Fleet Compleete er sertifisert

 

København 29. oktober 2020

Forsvaret har valgt Fleet Complete som leverandør av en ny flåtestyringsløsning. Ved hjelp av et nøkkelfritt reservasjonssystem vil alle Forsvarets medarbeidere rundt om i landet få enkel tilgang til en rekke delebiler.

Forsvaret har valgt Fleet Completes flåtestyringsløsning til administrasjon av deres totalt ca. 2000 delebiler. Ved hjelp av et nettbasert reservasjonssystem vil Forsvaret kunne forbedre tilgangen til delebiler for sitt personale samt optimere fordelingen og bruken av disse bilene.

Puljen av delebiler består av vanlige biler, minibusser og annen servicetransport som brukes av Forsvarets personale over hele Danmark. Alle Forsvarets ansatte vil kunne foreta en reservasjon via et nettbasert reservasjonssystem. Systemet vil deretter foreslå det best egnede og tilgjengelige kjøretøyet, og vise hvor det står parkert på et kart på nettet. Ved ankomst til bilen kan medarbeideren skanne seg inn med personalkortet sitt, noe som minimerer bruken av nøkler til låsing.

Bruken av delebiler er et effektivt middel til å redusere organisasjonens driftsomkostninger og sikre optimal utnyttelse av flåtens kjøretøy. Administratorene får full oversikt over hvilke kjøretøy som kjøres hvor, hvor ofte og av hvem. Bruksrapporter leverer data om kjøretøyene er plassert på det beste stedet i henhold til medarbeidernes behov, om deres utnyttelsesgrad og om antallet er optimalt.

Ytterligere rapportering om vedlikehold og kjøreatferd gir innsikt i personalets sikkerhet og atferd på veien. Med en mer effektiv fordeling og bruk av ressurser kjører flåten færre kilometer, bruker mindre drivstoff og reduserer CO2-utslippet, og bidrar dermed til en grønnere og mer kostnadseffektiv drift.

Du finner mer informasjon om Fleet Completes delebilløsning på www.fleetcomplete.no/bildeling-og-carsharing/

Mediekontakt

Preben Rasmussen
Sales Director, Fleet Complete Nordic
+45 4548 0104